Record details

Title
    Vliv hydromelioračních staveb na hydrologické procesy v zemědělsky využívaném povodí
Statement of responsibility
    Gerhard Hemerka, Klaudius Kasprzak
Other titles
    The influence of soil reclamation constructions on hydrologic processes in a drainage basin used for agriculture
Author
    Hemerka, Gerhard
    Kasprzak, Klaudius
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 4
Pages
    s. 123-125
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Subject group
    hydrodynamika
    infiltrace
    meliorace
    odvodňování
    zemědělství
Keyword
    Hydrologické
    Hydromelioračních
    Povodí
    Procesy
    Staveb
    Vliv
    Využívaném
    Zemědělsky
Abstract (in czech)
   V článku je diskutován problém optimalizace hydromelioračních zásahů v zemědělsky využívaném povodí. Je možno regulovat infiltraci a povrchový a podzemní odtok, problematické je ovlivňování výparu. Pro zvýšení účinnosti regulace hydrologických procesů z hlediska závlahových staveb a malých vodních nádrží je nutné dodržovat analyzované zásady a opatření
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012