Record details

Title
    Vliv klimatické variability a antropogenní činnosti na podzemní odtok
Statement of responsibility
    Josef Buchtele, Yousouff Cissé, Jiří Krásný
Other titles
    Influence of climatic variability and antropogenic activity on ground water runoff
Author
    Buchtele, Josef, 1936-
    Cissé, Yousouff
    Krásný, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady
Vol./nr.
    Roč. 49, č. 7
Pages
    s. 135-139
Year
    1999
Notes
    11 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    bilance vodní
    evapotranspirace
    hladina podzemní vody
    infiltrace
    modelování
    monitoring
    odtok
    voda podzemní
    vodní režim
    vodní zdroj
    zásoba vody
Subject category
    1967-1995
Geographical name
    Česko
    Dědina, povodí (Orlice, Česko)
    Metuje (Česko)
    Svitava, řeka (Česko)
Keyword
    Antropogenní
    činnosti
    Klimatické
    Odtok
    Podzemní
    Variability
    Vliv
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 11. 2009
Import date
    8. 8. 2012