Record details

Title
    Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
Author
    Rybář, Jan
Conference
    Svahové deformace a pseudokras (10.05.2006-13.05.2006 : Ostravice, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -, -
Pages
    s. 90-92
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: Climatic effects in the development of different types of slope movements
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    climatic factors
    slsope movement activity
    water saturation
Keyword
    Klimatu
    Pohybů
    Různých
    Svahových
    Typů
    Vliv
    Vývoj
Abstract (in czech)
   Je analyzován vliv klimaticky podmíněných faktorů na vývoj různých typů svahových pohybů na přirozených i antropogenních svazích.
Abstract (in english)
   The effect of individual climatic components is evaluated that can trigger and develop different types of movements on natural as well as on man-made slopes.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012