Record details

Title
    Vliv látkového složení na fyzikálně mechanické vlastnosti opuk, ložisko Zeměchy u Loun
Statement of responsibility
    Jan Šrámek
Author
    Šrámek, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    Č. 3
Pages
    s. 337-338
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    česká křídová pánev
    ekologie
    fyzikální vlastnosti hornin
    opuka
    turon
    vlastnosti fyzikální
    vlastnosti mechanické
    zvětrávání
Subject category
    nemoci kamenů
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Louny
    Zeměchy
Keyword
    Fyzikálně
    Látkového
    Loun
    Ložisko
    Mechanické
    Opuk
    Složení
    Vlastnosti
    Vliv
    Zeměchy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012