Record details

Title
    Vliv odpadních vod z JE Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi
Statement of responsibility
    Eduard Hanslík, Diana Ivanovová, Pavel Šimonek
Other titles
    Impact of the Temelín nuclear power plant operation on the tritium concentration in the Vltava and Elbe River
Author
    Hanslík, Eduard
    Ivanovová, Diana
    Šimonek, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Vol./nr.
    Roč. 48, č. 1
Pages
    s. 6-9
Year
    2006
Notes
    7 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Příloha časopisu Vodní hospodářství, roč. 56, č. 2 (2006)
    Zkr. název ser.: VTEI - Vodohospod. techn.-ekon. Inform.
Classfication no.
    504.05
    539.17
Conspectus category
    504
    556
Subject group
    atmosférická depozice
    elektrárna jaderná
    exploze jaderná
    odtok
    radioaktivita
    tritium
    voda odpadní
    voda povrchová
    znečištění
Geographical name
    Labe (Česko a Německo)
    Vltava (Česko)
Keyword
    Labi
    Obsah
    Odpadních
    Temelín
    Tritia
    Vliv
    Vltavě
    Vod
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 10. 2009
Import date
    8. 8. 2012