Record details

Title
    Vliv odvodnění na půdní a hydrologické režimy
Statement of responsibility
    Václav Kuráž, Mojmír Soukup
Other titles
    Impact of drainage on soil and water regimes
Author
    Kuráž, Václav, 1939-
    Soukup, Mojmír, 1946-
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 54, č. 8
Pages
    s. 246-248
Year
    2004
Notes
    1 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
    631
Subject group
    meliorace
    odvodňování
    pedogeneze
    půda glejová
    půda pseudoglejová
    půdy
    retence
    vodní režim
Geographical name
    Česko
Keyword
    Hydrologické
    Odvodnění
    Půdní
    Režimy
    Vliv
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 10. 2009
Import date
    8. 8. 2012