Record details

Title
    Vliv oteplování na chemismus vod šumavských jezer
Other titles
    Climate warming and chemistry of the Bohemian Forest lakes
Author
    ,
    Kopáček, Jiří
    Majer, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Aktuality šumavského výzkumu II: sborník z konference
Notes
    Akce: 2004/10/04 ; Srní
Thesaurus term
    acidification, recovery, lakes
Keyword
    Chemismus
    Jezer
    Oteplování
    šumavských
    Vliv
    Vod
Abstract (in czech)
   Zhodnocení efektu současného oteplování na koncentrace Al a Si v období 1984 - 2003
Abstract (in english)
   Climate warming and chemistry of the Bohemian Forest lakes
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014