Record details

Title
    Vliv přesností informací o hodnotách obsahu popela v uhlí získaných pomocí aproximativních regresních funkcí z hodnot zdánlivé hustoty na průběh diagramů upravitelnosti
Statement of responsibility
    Jiří Nováček
Other titles
    The effect of the accuracy of information related to ash content in coal obtained by approximated regression functions from apparent density values, upon the course of preparability diagram
Author
    Nováček, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 5
Pages
    s. 166-171
Year
    1997
Notes
    2 diagr., 5 tab.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    analýzy kvalitativní
    analýzy kvantitativní
    popel
    uhlí
    úpravnictví
Keyword
    Aproximativních
    Diagramů
    Funkcí
    Hodnot
    Hodnotách
    Hustoty
    Informací
    Obsahu
    Pomocí
    Popela
    Průběh
    Přesností
    Regresních
    Uhlí
    Upravitelnosti
    Vliv
    Zdánlivé
    Získaných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012