Record details

Title
    Vliv přesnosti lokalizace na stanovení mechanismu vzniku ohniska
Author
    Veselá, Vlasta
Conference
    Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice (20.04.1995 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice.(Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
Pages
    s. 143-149
Notes
    Projekt: GA105/93/2409, GA ČR
Keyword
    Lokalizace
    Mechanismu
    Ohniska
    Přesnosti
    Stanovení
    Vliv
    Vzniku
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012