Record details

Title
    Vliv parametrů procesu na emise stopových prvků z fluidního spalování hnědého uhlí
Author
    Havránek, Vladimír
    Kučera, Jan
    Kugler, Josef
    Schwarz, Jaroslav
    Smolík, Jiří
    Sýkorová, Ivana
    Veselý, Václav
Conference
    Ovzduší'99 (07.02.1999-10.02.1999 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Ovzduší'99. Book of Abstracts.
Pages
    s. 133-138
Notes
    Překlad názvu: The influence of process parameters on the trace element emissions from the fluidised bed combustion of brown coal
    Rozsah: 6 s.
Keyword
    Emise
    Fluidního
    Hnědého
    Parametrů
    Procesu
    Prvků
    Spalování
    Stopových
    Uhlí
    Vliv
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012