Record details

Title
    Vliv pilířů v nadloží na seismicitu indukovanou při jejich podrubávání
Author
    Konečný, Petr
Conference
    Inženýrská seismologie (10.05.1994 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 3
Pages
    s. 171-179
Notes
    Projekt: GA105/93/2409, GA ČR
Keyword
    Indukovanou
    Nadloží
    Pilířů
    Podrubávání
    Seismicitu
    Vliv
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012