Record details

Title
    Vliv různých způsobů separace vrstev kapilární bariéry na její těsnící vlastnosti při zakrývání skládek
Statement of responsibility
    Petr Pícha, Zdeněk Kudrna
Author
    Kudrna, Zdeněk
    Pícha, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Geotechnika
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 2
Pages
    s. 22-28
Year
    2005
Notes
    12 obr., 1 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geotechnika
Classfication no.
    550.8
Conspectus category
    550
Subject group
    infiltrace
    kapilarita
    laboratorní zkoušky hornin
    mechanika zemin
    písek
    porozita
    saturace
    skládka
    sklon
    studie experimentální
    vodivost hydraulická
    vrstva izolační
    zrnitostní křivka
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Sojovice (Mladá Boleslav, Mladá Boleslav)
Keyword
    Bariéry
    Kapilární
    Různých
    Separace
    Skládek
    Těsnící
    Vlastnosti
    Vliv
    Vrstev
    Zakrývání
    Způsobů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012