Record details

Title
    Vliv rozptylu retenčních čar na numerickou modelaci pohybu vody v zemině
Statement of responsibility
    Václav Kuráž, šír, Miloslav Šír
Author
    Kuráž, Václav, 1939-
    Šír, Miloslav, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství. řada A
Vol./nr.
    Roč. 37, č. 10
Pages
    s. 267-272
Year
    1987
Notes
    3 obr., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Keyword
    čar
    Modelaci
    Numerickou
    Pohybu
    Retenčních
    Rozptylu
    Vliv
    Vody
    Zemině
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 5. 2010
Import date
    8. 8. 2012