Record details

Title
    Vliv seismických dějů na činnost lázeňských pramenů
Statement of responsibility
    Milan Brož, Tomáš Fischer, Tomáš Jíra
Other titles
    The influence of seismic events on spa springs
Author
    Brož, Milan
    Fischer, Tomáš
    Jíra, Tomáš
Language
    česky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB
Vol./nr.
    Č. 1(93)
Pages
    s. 147-158
Year
    1994
Notes
    6 obr., 2 tab., 3 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. AB
Subject group
    aparatura
    balneologie
    krušnohorsko-durynská oblast
    podkrušnohorské pánve
    seizmologie
    voda termální
    zemětřesení
    zlom
    zpracování dat
Subject category
    geofyzikální stanice
Geographical name
    ČR-Čechy
    Hora Svaté Kateřiny (Most, Litvínov)
    Jáchymov
    Karlovy Vary
    Komorní Hůrka
    Kraslice
    Mariánské Lázně
    SRN-Bayern
    Šindelová
    Trojmezí
Keyword
    činnost
    Dějů
    Lázeňských
    Pramenů
    Seismických
    Vliv
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012