Record details

Title
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
Statement of responsibility
    Jan Malec, Václav Štěpán, Karel Rezek
Other titles
    The composition of medieval metallurgical slugs from the Kutná Hora ore district and the contamination of rock environment by heavy metals
Author
    Malec, Jan
    Rezek, Karel
    Štěpán, Václav
Language
    česky
Source title - monograph
    Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999
Pages
    s. 36-37
Notes
    3 tab.
    Anglické resumé
Classfication no.
    504.05
    622.3
    930
Conspectus category
    504
    622
    930
Subject group
    historie
    hodnocení rizika
    karbonáty
    koroze
    kovy těžké
    metalurgie
    mineralogie technická
    minerály supergenní
    odpad rizikový
    oxidy
    prvky ryzí
    silikáty
    sulfidy
    voda kontaminovaná
    vodoteč
    vyluhování
    zemědělství
    znečištění
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kutná Hora
Keyword
    Horninového
    Hutních
    Kontaminaci
    Kutnohorského
    Prostředí
    Prvky
    Revíru
    Rizikovými
    Složení
    Starých
    Strusek
    území
    Vliv
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012