Record details

Title
    Vliv sluneční aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace
Author
    Bochníček, Josef
    Hejda, Pavel
    Huth, Radan
    Pokorná, Lucie
Conference
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí (26. : 17.05.2005-19.05.2005 : Úpice, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference
Pages
    s. 98-105
Notes
    Projekt: IAA3042401, GA AV ČR3cav_un_auth*0013091
    Překlad názvu: Effect of solar activity on the modes of variability of atmospheric circulation
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
Subject category
    atmospheric circulation
    solar activity
    variability modes
Keyword
    Aktivity
    Atmosférické
    Cirkulace
    Módy
    Proměnlivosti
    Sluneční
    Vliv
Abstract (in czech)
   Byl prokázán vliv sluneční aktivity na relativní intenzitu a plošný rozsah módů proměnlivosti v hladině 500 hPa nad severní polokoulí.
Abstract (in english)
   Solar activity effect on relative intensity and the range of variability modes has been proved.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013