Record details

Title
    Vliv sodných živců na barevnost keramických výrobků
Statement of responsibility
    Otomar Lubina, Petr Šeba, Jiří Vtělenský
Author
    Lubina, Otomar
    Šeba, Petr
    Vtělenský, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Roč. 1982, č. 1-2
Pages
    s. 196
Year
    1983
Classfication no.
    549
Conspectus category
    666
Keyword
    Barevnost
    Keramických
    Sodných
    Vliv
    Výrobků
    živců
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 6. 2014
Import date
    12. 9. 2014