Record details

Title
    Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci
Statement of responsibility
    Jiří Lhotský a kol.
Other titles
    Influence of the land state and use on the flood situation
Author
    Lhotský, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady
Vol./nr.
    Roč. 49, č. 4
Pages
    s. 67-70
Year
    1999
Notes
    1 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    504
    556
Subject group
    dusík
    eroze vodní
    infiltrace
    mapa pedologická
    meliorace
    mokřad
    povodeň
    povodí
    půda aluviální
    půdy
    retence
    transport
    vegetace
    využití území
Subject category
    1997
Geographical name
    Morava (Česko)
    Morava, řeka-povodí
    Odra-povodí
Keyword
    Krajiny
    Povodňovou
    Situaci
    Stavu
    Vliv
    Využívání
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 11. 2009
Import date
    8. 8. 2012