Record details

Title
    Vliv strukturálního uspořádání přírodních objektů na metodiku jejich průzkumu
Statement of responsibility
    Ctirad Schejbal
Other titles
    How the structural arrangement of natural objects can influence the prospecting methodology
Author
    Schejbal, Ctirad
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 46, č. 3
Pages
    s. 115-123
Year
    2000
Notes
    5 obr., 1 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Subject group
    geologie
    geologie ložisková
    hierarchie
    lidské aktivity
    metodika
    prospekce
    vědy o Zemi
    vesmír
    výzkum
Geographical name
    Svět
    Země
Keyword
    Metodiku
    Objektů
    Průzkumu
    Přírodních
    Strukturálního
    Uspořádání
    Vliv
Abstract (in english)
   The study of dynamic multicomponent natural systems and natural systems influenced by anthropogenic activity is based on the idea of hierarchic arrangement of entities contemporary best expressed as holarchy model. Structural arrangement of geological objects as one of their fundamental qualities correspond to common opinions about holarchy of natural systems. This reality is of principal importance for the metodics of planning, realizing and evaluating of geoexploration
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012