Record details

Title
    Vliv těžby Sn-W rud na životní prostředí
Statement of responsibility
    Milan Holub
Other titles
    Geologie, těžba Sn, W rud a likvidace závodu Stannum ve Slavkovském lese (Variant.)
    Influence of tin ores mining on environmenmt
Author
    Holub, Milan
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj (Geol. Pavilon F. Pošepného VŠB-TU Ostrava).
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 42-51
Year
    1998
Subject group
    ekosystém
    historie
    hornictví
    hydrologie
    kovy těžké
    ložiska rudní
    rekultivace
    studie environmentálních vlivů
    území poddolované
    znečištění
Geographical name
    ČR-Čechy
    Horní Slavkov (Sokolov)
    Krásno (Sokolov)
    Krušné hory
Keyword
    Prostředí
    Rud
    Sn-W
    Těžby
    Vliv
    životní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012