Record details

Title
    Vliv těžby a úpravy uranových rud v okolí Dolní Rožínky na biodiverzitu a ráz krajiny
Author
    Cetkovský, Stanislav
    Halas, Petr
    Lacina, Jan
Conference
    Těžba nerostných surovin a ochrana přírody (14.09.2007-15.09.2007 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Sborník ekologie krajiny 4, Těžba nerostných surovin a ochrana přírody
Pages
    S. 21-31
Notes
    Překlad názvu: Influence of mining and preparation of uranium ore surroundings Dolní Rožínka on biodiversity and landscape character
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    anthropogenic impacts
    biodiversity changes
    landscape character
Keyword
    Biodiverzitu
    Dolní
    Krajiny
    Okolí
    Ráz
    Rožínky
    Rud
    Těžby
    úpravy
    Uranových
    Vliv
Abstract (in czech)
   Těžba a úprava uranové rudy náleží lidským aktivitám, které výrazně ovlivňují přímo a zprostředkovaně krajinný geosystém, abiotické environmentální změny (formy reliéfu, fyzikální a chemické vlastnosti vody a půd, topoklima), biotopy a druhovou rozmanitost, rovněž lokální změny charakteru krajiny.
Abstract (in english)
   Mining and preparation of uranium ore belong to the fields of human activity which significantly affect - both directly and vicariously - geosystem of landscape. The abiotic environment changes (landforms, both physical and chemical properties of soil and water, topoclimate) alongside with biotopes and biodiversity. Locally the landscape character noticeably changes.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012