Record details

Title
    Vliv technologie tvarování horninových vzorků na jejich pevnostní vlastnosti
Author
    Konečný, Pavel
    Sitek, Libor
Conference
    Česko-polské geomechanické sympozium (1. : 13.05.1997-15.05.1997 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    1. Česko-polské geomechanické sympozium
Pages
    s. 48-50
Notes
    Projekt: KSK1042603, GA AV ČR
Keyword
    Horninových
    Pevnostní
    Technologie
    Tvarování
    Vlastnosti
    Vliv
    Vzorků
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012