Record details

Title
    Vliv tektoniky na vznik horských otřesů v podmínkách karbonského horninového masívu
Statement of responsibility
    Jiří Ptáček, Radislav Sojka
Author
    Ptáček, Jiří
    Sojka, Radislav
Language
    česky
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geomechanika
Pages
    s. 1-14
Notes
    5 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    551.2
Conspectus category
    55
Keyword
    Horninového
    Horských
    Karbonského
    Masívu
    Otřesů
    Podmínkách
    Tektoniky
    Vliv
    Vznik
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 10. 2010
Import date
    8. 8. 2012