Record details

Title
    Vliv typu statistické distribuce ložiskových údajů na model ložiska nerostných surovin
Statement of responsibility
    František Staněk, Vlastimil Kajzar
Other titles
    Effect of nature of statistical distribution of deposit data on deposit model of mineral raw materials
Author
    Kajzar, Vlastimil
    Staněk, František, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 51, č. 2
Pages
    s. 79-88
Year
    2005
Notes
    2 obr., 4 diagr., 4 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    553
    553.9
Conspectus category
    553
Subject group
    distribuce statistická
    geostatistika
    ložiska nerostných surovin
    modelování
    obsah popela
    program počítačový
    uhelná sloj
    uhlí
    zpracování dat
Keyword
    Distribuce
    Ložiska
    Ložiskových
    Model
    Nerostných
    Statistické
    Surovin
    Typu
    údajů
    Vliv
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 2. 2009
Import date
    8. 8. 2012