Record details

Title
    Vliv uhelných kalů na ekologii ostravské aglomerace
Statement of responsibility
    Petr Musial
Author
    Musial, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy
Vol./nr.
    Roč. 40, č. 7
Pages
    s. 243
Year
    1992
Subject group
    antropogenní jevy
    ekologie
    odpady
    recirkulace surovin
    uhlí černé
Geographical name
    ČSFR-Morava
Keyword
    Aglomerace
    Ekologii
    Kalů
    Ostravské
    Uhelných
    Vliv
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012