Record details

Title
    Vliv vegetační pokrývky na režim odtoku povrchové a podzemní vody
Statement of responsibility
    Josef Buchtele, Miroslav Tesař
Other titles
    The influence of vegetation cover development on the resources of surface- and groundwater storage
Author
    Buchtele, Josef, 1936-
    Tesař, Miroslav, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 63, č. 8
Pages
    s. 256-261
Year
    2013
Notes
    10 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    evapotranspirace
    klima
    modelování
    monitoring
    odtok
    srážky atmosférické
    vegetace
    vodní režim
Geographical name
    Česko
Keyword
    Odtoku
    Podzemní
    Pokrývky
    Povrchové
    Režim
    Vegetační
    Vliv
    Vody
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 2. 2014
Import date
    20. 5. 2014