Record details

Title
    Vliv vegetačního krytu a stanovištních podmínek na aktuální evapotranspiraci
Statement of responsibility
    Renata Duffková, Antonín Zajíček
Other titles
    The effect of plant cover presence and site conditions on actual evapotranspiration
Author
    Duffková, Renata
    Zajíček, Antonín
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 59, č. 4
Pages
    s. 121-125
Year
    2009
Notes
    1 obr., 2 diagr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    bilance vodní
    cambisol
    evapotranspirace
    malé povodí
    půda pseudoglejová
    půdy
    reliéf
    vegetace
    vlastnosti fyzikální
Geographical name
    Česko
    Českomoravská vrchovina (Česko)
    Dehtáře (Pelhřimov, Pelhřimov)
Keyword
    Aktuální
    Evapotranspiraci
    Krytu
    Podmínek
    Stanovištních
    Vegetačního
    Vliv
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 6. 2010
Import date
    8. 8. 2012