Record details

Title
    Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš
Statement of responsibility
    Miroslav Tesař, Miloslav Šír, Igor Jan Dvořák
Other titles
    Geoecological problems of the Giant Mountains : proceedings of the international conference : Szklarska Poręba, Karkonosze National Park - Poland, 5th - 7th November 2003 (Variant.)
    Geoekologické problémy Krkonoš : sborník příspěvků z mezinárodní konference : Szklarska Poręba, Karkonoski Park Narodowy - Polsko, 5. - 7. listopadu 2003 (Variant.)
    Influence of vegetative cover changes on the soil water regime in head water areas in the Giant Mountains
Author
    Dvořák, Igor Jan, 1962-
    Šír, Miloslav, 1956-
    Tesař, Miroslav, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Opera corcontica
Vol./nr.
    Roč. 41/1
Pages
    s. 30-37
Year
    2004
Notes
    4 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Opera corcont.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    evapotranspirace
    hydrologie
    malé povodí
    monitoring
    odtok
    povodeň
    půdy
    retence
    sucho
    vegetace
    vlhkost
Subject category
    2002, 2003
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Modrý důl (Krkonoše)
Keyword
    Krkonoš
    Oblastech
    Porostu
    Pramenných
    Půd
    Režim
    Vegetačního
    Vliv
    Vodní
    Změn
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 4. 2009
Import date
    8. 8. 2012