Record details

Title
    Vliv vegetace na vývoj říční nivy Moravy na Strážnickém Pomoraví
Author
    Kadlec, Jaroslav
    Kalicki, T.
    Rybníček, M.
    Stehlík, F.
    Světlík, Ivo
    Svitavská-Svobodová, Helena
Conference
    Konference České botanické společnosti (23.11.2013-24.11.2013 : Praha, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků : program a abstrakty
Pages
    S. 21-21
Notes
    Rozsah: 1 s. : E
Subject category
    Holocene
    Morava River
    vegetation
Keyword
    Moravy
    Nivy
    Pomoraví
    říční
    Strážnickém
    Vegetace
    Vliv
    Vývoj
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    23. 10. 2014