Record details

Title
    Vliv využití půdy ve zdrojové oblasti na velikost drenážního odtoku
Statement of responsibility
    Antonín Zajíček, Tomáš Kvítek, Renata Duffková, Pavel Tachecí
Other titles
    The effect of land use in the infiltration area on the drainage runoff quantity
Author
    Duffková, Renata
    Kvítek, Tomáš, 1950-
    Tachecí, Pavel, 1972-
    Zajíček, Antonín
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 63, č. 8
Pages
    s. 274-278
Year
    2013
Notes
    2 obr., 6 diagr., 4 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    evapotranspirace
    malé povodí
    monitoring
    odtok
    vegetace
    využití území
Subject category
    2004-2011
Geographical name
    Česko
    Českomoravská vrchovina (Česko)
    Dehtáře (Pelhřimov, Pelhřimov)
Keyword
    Drenážního
    Oblasti
    Odtoku
    Půdy
    Velikost
    Vliv
    Využití
    Zdrojové
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 2. 2014
Import date
    20. 5. 2014