Record details

Title
    Vliv změny využívání půdy na vlastnosti pseudoglejů
Author
    Šťastný, Martin
    Žigová, Anna
Conference
    Pedologické dny (16. : 04,09.2013-06.09.2013 : Milovy, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Časové změny půdních vlastností a jejich predikce : sborník abstraktů
Pages
    S. 85-85
Notes
    Příspěvek je součástí projektu QJ1230056 Vliv očekávaných klimatických změn na půdy České republiky a hodnocení jejich produkční funkce.
    Rozsah: 1 s. : P
Subject category
    land use change
    permocarbon
    soil properties
    stagnosol
Keyword
    Pseudoglejů
    Půdy
    Vlastnosti
    Vliv
    Využívání
    Změny
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    23. 10. 2014