Record details

Title
    Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodí
Author
    Novotný, J.
    Rybář, Jan
Conference
    Zakládání staveb Brno 2003 (03.11.2003-04.11.2003 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sborník příspěvků 31. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2003
Pages
    s. 209-214
Notes
    Projekt: GP205/02/P109, GA ČR
    Překlad názvu: Water baering capacity of strata formation and its impact upon landslide and flood origination
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    flood origination
    landslide
    precipitation
Keyword
    Horninového
    Povodí
    Prostředí
    Sesuvů
    Vliv
    Vývoj
    Zvodnění
Abstract (in czech)
   Je analyzován vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodní v klimatických podmínkách střední Evropy v období posledních 130 let.
Abstract (in english)
   Analysis of water bearing capacity of strate formation is given related to landslide and flood occurence, under specific conditions within the region of Central Europe in the period of the last 130 years.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012