Record details

Title
    Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodní
Other titles
    Water bearing capacity of strata formation and its impact upon landslide and flood origination
Author
    Novotný, Jan
    Rybář, Jan
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2003
Source title - monograph
    Zakládání staveb
Thesaurus term
    climate
    landslide and flood origination
    water bearing capacity
Keyword
    Horninového
    Povodní
    Prostředí
    Sesuvů
    Vliv
    Vývoj
    Zvodnění
Abstract (in czech)
   Nadprůměrné srážky na přelomu 20. a 21. století vyvolaly ve střední Evropě zvýšenou četnost nebezpečných sesuvných jevů i ničivých povodní. Ve vztahu k výskytu sesuvů je studována závislost na vývoji klimatu.
Abstract (in english)
   Water bearing capacity of strata formation and its impact upon landslide and flood origination
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012