Record details

Title
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 2. část
Author
    Martinec, Petr
    Schejbalová, Božena
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 51, č. 9
Pages
    s. 5-10
Year
    2003
Notes
    Projekt: IBS3086005, GA AV ČR
    Překlad názvu: The impacts of the contraction of underground hard coal mining in Ostrava-Karviná Coal Dictrict on the landscape. Part 2
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    landscape
    underground coal mining
Keyword
    černého
    Dobývání
    Hlubinného
    Krajinu
    OKR
    Uhlí
    útlumu
    Vlivy
Abstract (in czech)
   Dopad hlubinného uhelného hornictví v OKR na krajinu.
Abstract (in english)
   The impact of the underground coal mining in Ostrava-Karviná Coal Dictrict on landscape.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012