Record details

Title
    Vlivy poddolování na ložisku Krásno
Statement of responsibility
    Ondřej Farka
Other titles
    The consequences of undermining at the Krásno ore deposit
    Konference o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa (Variant.)
Author
    Farka, Ondřej
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
Pages
    s. 45-53
Notes
    2 obr., 4 bibl.
Subject group
    historie
    hornictví
    krušnohorský pluton
    negativní vlivy báňské činnosti
    riziko seizmické
    rudy Sn
    rudy U
    těžba
    těžba podzemní
Geographical name
    ČR-Čechy
    Krásno (Sokolov)
Keyword
    Krásno
    Ložisku
    Poddolování
    Vlivy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012