Record details

Title
    Vltavín z Moravských Bránic
Author
    Houzar, S.
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické
Vol./nr.
    č. 83
Pages
    s. 53-57
Year
    1998
Notes
    Překlad názvu: Moldavite from Moravské Bránice
    Rozsah: 5 s.
Keyword
    Bránic
    Moravských
    Vltavín
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012