Record details

Title
    Vltavín z Moravských Bránic
Statement of responsibility
    Stanislav Houzar, Vladimír Šrein
Other titles
    Moldavite from Moravské Bránice (Moravia, Czech Republic)
Author
    Houzar, Stanislav
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické)
Vol./nr.
    Roč. 83
Pages
    s. 53-57
Year
    1998
Notes
    1 fot., 2 diagr., 1 tab., 17 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol. (Čas. Morav. Muz., Vědy geol.)
Subject group
    chemismus hornin
    kvartér moravských úvalů
    moldavit
    pleistocén
    tektity
    transport říční
Geographical name
    ČR-Morava
    Moravské Bránice (Brno-venkov)
Keyword
    Bránic
    Moravských
    Vltavín
Abstract (in english)
   Moldavite was found in Moravské Bránice near Brno. On the basis of the chemical composition, it corresponds to the ferrous moldavites. Shape and surface of moldavite as well as geological position of the new occurrence are discussed
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012