Record details

Title
    Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava
Statement of responsibility
    Vladimír Hrazdil, Milan Vokáč, Stanislav Houzar, Petr Dočkal
Other titles
    Moldavite-bearing sediments near Lukov in the vicinity of Moravské Budějovice, Western Moravia
Author
    Dočkal, Petr
    Houzar, Stanislav
    Hrazdil, Vladimír
    Vokáč, Milan
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 91
Pages
    s. 207-217
Year
    2006
Notes
    3 obr., 3 diagr., 1 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    549
    550.2
    552
Conspectus category
    549
    552
Subject group
    chemismus hornin
    jevy šokové
    kráter impaktní
    kvartér Českého masivu
    moldavit
    morfologie
    petrogeneze
    sedimenty deluviální
    spraš
    tektity
    terciér Českého masivu
    těžké minerály
    transport říční
Geographical name
    Lukov (Třebíč, Moravské Budějovice)
    Morava (Česko)
Keyword
    Budějovic
    Lukova
    Morava
    Moravských
    Okolí
    Sedimenty
    Vltavínonosné
    Západní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012