Record details

Title
    Voda v dějinách dobývání a zpracování rud
Statement of responsibility
    Koloman Iványi
Author
    Iványi, Koloman
Language
    česky
Source title - monograph
    Modelové území povodí Litavky - Krajinotvorné programy
Pages
    s. 92-93
Notes
    Ke zpracování zapůjčil P.Budil
Subject group
    báňská historie
    historie
    hornictví
    metalurgie
    nádrž vodní
    řeka
    vodní hospodářství
Geographical name
    Bohutín (Příbram)
    ČR-Čechy
    Příbram-Březové Hory
Keyword
    Dějinách
    Dobývání
    Rud
    Voda
    Zpracování
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012