Record details

Title
    Vodné dielo Prietrž - geologické a hydrogeologické zhodnotenie zosuvov v ĺavej časti hrádze
Statement of responsibility
    Roman Ilavský, Alexander Nagy
Other titles
    The Prietrž dam - geological and hydrogeological evaluation of landslides in the left part of the dam
Author
    Ilavský, Roman
    Nagy, Alexander
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 9
Pages
    s. 265-268
Year
    1991
Notes
    5 obr.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    hydrogeologie regionální
    karpatské neogenní pánve a kotliny
    neogén
    petrografie sedimentů
    profil přehradní
    sesouvání
    stavby vodní
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Prietrž
Keyword
    časti
    Dielo
    Geologické
    Hrádze
    Hydrogeologické
    ĺavej
    Prietrž
    Vodné
    Zhodnotenie
    Zosuvov
Abstract (in czech)
   Okres Senica má nedostatečné zásoby užitkové vody. Proto se uvažuje s výstavbou vodní nádrže Prietrž na horním toku Myjavy. Území je budováno sedimenty kvartéru a neogénu, karpatu. V přehradním profilu se nachází fosilní sesuv. V článku jsou diskutovány tektonické, litologické, hydrogeologické, geomorfologické a geomechanické faktory vzniku sesuvu. Stabilní výpočty prokázaly i při nejméně příznivé alternativě možnost výstavby zemní sypané hráze ve vybraném profilu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012