Record details

Title
    Vodní bilance : komplexní systém bilancování množství a jakosti povrchových a podzemních vod
Statement of responsibility
    Petr Kubala, Magdalena Tlapáková
Other titles
    Water balance - complex balancing system of the quantity and quality of the surface and ground waters
Author
    Kubala, Petr
    Tlapáková, Magdalena
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 53, č. 11
Pages
    s. 291-292
Year
    2003
Notes
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    626/627
Subject group
    bilance podzemních vod
    bilance povrchových vod
    bilance vodní
    kvalita vody
    legislativa
    povodí
    vodní hospodářství
Geographical name
    Česko
Keyword
    Bilance
    Bilancování
    Jakosti
    Komplexní
    Množství
    Podzemních
    Povrchových
    Systém
    Vod
    Vodní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 10. 2009
Import date
    8. 8. 2012