Record details

Title
    Vodní hospodářství je věcí veřejného zájmu
Statement of responsibility
    Josef Říha
Author
    Říha, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 69, č. 6
Pages
    s. 331-334
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Vesmír
Subject group
    čistota vod
    hydrologie povrchových vod
    pitná voda
    vodní hospodářství
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Keyword
    Hospodářství
    Věcí
    Veřejného
    Vodní
    Zájmu
Abstract (in czech)
   Kritická analýza současného stavu znečištění toků a vod v ČR a zaostávání rozvoje nových vodních zdrojů a čistíren odpadních vod
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012