Record details

Title
    Vodní režim krystalinika a nitráty ve vodách
Statement of responsibility
    Tomáš Kvítek
Other titles
    Crystallinic water regime and nitrate in surface water
Author
    Kvítek, Tomáš, 1950-
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 51, č. 7
Pages
    s. 189-191
Year
    2001
Notes
    2 diagr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    504.05
    556
    63
Conspectus category
    504
    556
    631
Subject group
    dusík
    hydrogeologie
    infiltrace
    kvalita vody
    malé povodí
    monitoring
    ochranné pásmo
    odvodňování
    pedologie
    povodí experimentální
    půdy
    vodní režim
    zemědělství
Subject category
    1976-2001
Geographical name
    Česko
    Českomoravská vrchovina (Česko)
    Dehtáře (Pelhřimov, Pelhřimov)
    Vadčice (Pelhřimov, Pelhřimov)
    Velký Rybník (Pelhřimov, Pelhřimov)
Keyword
    Krystalinika
    Nitráty
    Režim
    Vodách
    Vodní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 11. 2009
Import date
    8. 8. 2012