Record details

Title
    Volba péče o chráněná území
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ochrana přírody
Vol./nr.
    Roč. 60, č. 5
Pages
    s. 131-134
Year
    2005
Notes
    Překlad názvu: Choice of the Protected Management
    Rozsah: 4 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    environment
    nature protected
    protected areas management
Keyword
    Chráněná
    Péče
    území
    Volba
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012