Record details

Title
    Volcanic activity in Late Variscan Krkonoše Piedmont Basin: petrological and geochemical constraints
Author
    Novák, Jiří Karel
    Pivec, Edvín
    Prouza, V.
    Štěpánková, Jana
    Ulrych, Jaromír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Slovak Geological Magazine
Vol./nr.
    Roč. 8, 3-4
Pages
    s. 219-234
Year
    2002
Notes
    Projekt: IAA3013903, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Vulkanická aktivita v pozdně variském podrkonošské pánvi: petrologické a geochemické upřesnění
    Rozsah: 16 s.
Subject category
    geochemistry
    Krkonoše Piedmont Basin
    Late Palaeozoic volcanism
Keyword
    Activity
    Basin
    Constraints
    Geochemical
    Krkonoše
    Late
    Petrological
    Piedmont
    Variscan
    Volcanic
Abstract (in czech)
   Tři skupiny svrchnopaleozoických vulkanických hornin mohou být vyčleněny v podkrkonošské pánvi: (1) trachyandesity, trachyty, trachydacity, (II) basaltické trachyandesity, basaltické andesity > trachybasalty a (III) rhyolity. Vulkanická aktivita započala v pozdním karbonu, produkovala vápenato-alkalické (basické) až intermediální vulkanity skupiny I v jižní části podkrkonošské pánve a migrovala v průběhu permu na sever a produkovala vápenato-alkalické přechodné (slabě alkalické ?) intermediální a kyselé vvulkanity skupiny II a III. Vulkanické horniny intermediálního složení jsou karbonského a permského stáří, zatímco kyselé vulkanity převládají v permu. Basické až intermediální horninové členy (skupina I a II) representují plášťové produkty ovlivněné korovou kontaminací během asimilačních a frakčně krystalizačních (AFC) procesů. Přestože je složení primárního magmatu komplikováno pervasivní korovou asimilací, jako zdroj lze předpokládat spíše DM, nebo HIMU než EM.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012