Record details

Title
    Volcanic gas-driven clastic intrusions near the Chełmiec rhyodacite massif, Intrasudetic Trough (SW Poland)
Statement of responsibility
    Krzysztof Mastalerz, Maria Mastalerz
Other titles
    Intruzje klastyczne generowane przez gazy wulkaniczne w okrywie masywu Chełmca (niecka śródsudecka)
Author
    Mastalerz, Krzysztof
    Mastalerz, Maria
Language
    anglicky
Source title - serial
    Annales Societatis geologorum Polaniae (Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego)
Vol./nr.
    Vol. 58, no. 3-4
Pages
    p. 307-324
Year
    1988
Notes
    6 obr. v textu, 5 tab. foto v příl.
    pol. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Ann. Soc. Geol. Pol. (Rocz. Pol. Tow. geol.)
Classfication no.
    552
Subject category
    klastické horniny
    metamorfní pochody
    oblast sudetského permokarbonu
    sedimentologie, litologie
    výlevné horniny s křemenem
Geographical name
    Polsko
Keyword
    Chełmiec
    Clastic
    Gas-driven
    Intrasudetic
    Intrusions
    Massif
    Near
    Poland
    Rhyodacite
    SW
    Trough
    Volcanic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012