Record details

Title
    Voltýřov gold deposit : Case history from the Bohemian Massif, Czechoslovakia
Statement of responsibility
    Jiří Janatka
Other titles
    Gold 89 in Europe (Variant.)
Author
    Janatka, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralium Deposita
Vol./nr.
    Roč. 25, č. Suppl.
Pages
    s. S99-S103
Year
    1990
Notes
    4 obr.,1 tab.,10 bibl.
    Zkr. název ser.: Mineralium Depos. (Berlin).
Subject group
    metalogeneze
    prospekce geochemická
    regionální geochemická prospekce
    rudy Au
    středočeská ostrovní zóna
    středočeský pluton
    sukcese minerálů
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Voltýřov
Keyword
    Bohemian
    Case
    Czechoslovakia
    Deposit
    Gold
    History
    Massif
    Voltýřov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012