Record details

Title
    Vplyv erózie koryta Dunaja na zdroje podzemnej vody v pririečnej zóne
Statement of responsibility
    Pavol Pospíšil, Karol Kučera
Other titles
    Deep Erosion of River Danube's Bed Influence on Groundwater Sources in near River Bed Sediments
Author
    Kučera, Karol
    Pospíšil, Pavol
Language
    slovensky
Source title - serial
    Vodohospodársky časopis
Vol./nr.
    Roč. 40, č. 5
Pages
    s. 459-467
Year
    1992
Notes
    2 obr.,1 tab.,1 diagr.,4 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Vodohospod. Čas.
Subject group
    hydrogeologie regionální
    hydrologie povrchových vod
    infiltrace
    ochrana podzemní vody
    pozorování režimní
    prameny podzemní vody
    vodní hospodářství
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Dunaja
    Erózie
    Koryta
    Podzemnej
    Pririečnej
    Vody
    Vplyv
    Zdroje
    Zóne
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012