Record details

Title
    Vplyv klímy na súčasné reliéfotvorné procesy v Tatrách
Statement of responsibility
    Rudolf Midriak
Other titles
    Effect of climate on contemporary relief-forming process in the Tatra Mts.
    Der Klima-Einfluss auf die Gegenwärtig varlaufenden Reliefbindungen Prozesse im Gebiet der Tatra
    Vlijanije klimata na sovremennyje rel´jefoobrazovateľnyje processy v Tatrach
Author
    Midriak, Rudolf
Language
    slovensky
Source title - serial
    Zborník prác o Tatranskom národnom parku
Vol./nr.
    Č. 24
Pages
    s. 163-187
Year
    1983
Notes
    9 fot., 6 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Ruské, německé, anglické resumé
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    551
Keyword
    Klímy
    Procesy
    Reliéfotvorné
    Súčasné
    Tatrách
    Vplyv
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 6. 2014
Import date
    12. 9. 2014