Record details

Title
    Vrásová struktura v hradecko-kyjovickém souvrství u Bílovce (spodní karbon Oderských vrchů, Morava)
Statement of responsibility
    Jaroslav Dvořák
Other titles
    Fold structure in the Hradec-Kyjovice Formation near Bílovec (Lower Carboniferous of the Oderské vrchy upland, Moravia)
Author
    Dvořák, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Vol./nr.
    Roč. 46, č. 2
Pages
    s. 181-184
Year
    1997
Notes
    3 obr., 2 bibl.
    Anglické resumé
    v angličtině abstr. a Summary
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Subject group
    deformace
    flyš
    karbon
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    visé
    vrása
Geographical name
    Bílovec (Nový Jičín)
    ČR-Morava
    Tísek (Nový Jičín)
Keyword
    Bílovce
    Hradecko-kyjovickém
    Karbon
    Morava
    Oderských
    Souvrství
    Spodní
    Struktura
    Vrásová
    Vrchů
Abstract (in english)
   The anticline depicted (in dark shales, siltstones and greywackes) in increasingly overthrown to the NE. On the three sections can be traced an increased in deformation intensity to the NE
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012